Novinky

Vláda schválila Koncepci na ochranu před následky sucha pro území České republiky
25. 7. 2017
Snížit zranitelnost území před nedostatkem vody v důsledku očekávaných změn klimatu je cílem Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky. Společný materiál Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí dnes schválila vláda.
Boj se suchem: naše půda potřebuje vrátit kondici
24. 7. 2017
Vláda schválila společnou státní koncepci ochrany před suchem z dílny Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. MŽP ji naplňuje již rozeběhlým Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu, připravovanou protierozní vyhláškou, která má být účinná od začátku příštího roku, a chystanou novelizací vodního zákona. „Za MŽP v koncepci navrhujeme především opatření v oblasti retence vody v krajině, ale i ve městech a obcích, kam například míří i náš dotační program Dešťovka,“ shrnuje koncepci ministr Brabec.
ČR, Německo, Rakousko, Itálie a Polsko v rámci evropského projektu vytvoří modely pro propojení zeleně volné krajiny v okolí měst a obcí. Ochrání tak více před povodněmi nebo změnou klimatu
20. 7. 2017
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. se od začátku července zapojil do právě zahájeného projektu MaGICLandscapes – Managing Green Infrastructure in Central European Landscapes, na kterém bude v následujících třech letech pod vedením Technické univerzity v Drážďanech spolupracovat s dalšími devíti partnery z Německa, Rakouska, Itálie, Polska i České republiky. Projekt je podpořen v rámci programu Interreg Central Europe, který je spolufinancován Evropským regionálním rozvojovým fondem (ERDF).
MŽP rozdělilo dalších téměř 5 miliard. Obcím pomohou zajistit pitnou vodu i zlepšit péči o krajinu
4. 7. 2017
Ministerstvo životního prostředí aktuálně schválilo finanční prostředky z evropského Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 na 214 projektů. Většina z nich přispěje obcím k posílení vodohospodářské infrastruktury a zlepšení úrovně čištění odpadních vod. Mezi schválenými žádostmi jsou ale i projekty na podporu ochrany přírody a krajiny.