Vláda schválila Koncepci na ochranu před následky sucha pro území České republiky

Snížit zranitelnost území před nedostatkem vody v důsledku očekávaných změn klimatu je cílem Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky. Společný materiál Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí dnes schválila vláda.

Podrobnosti: http://moravskehospodarstvi.cz/article/verejna-sprava/vlada-schvalila-koncepci-na-ochranu-pred-nasledky-sucha-pro-uzemi-ceske-republiky/

Všechny novinky...