Produkty


 • geoinformační systém nad rastrovými a vektorovými daty ZABAGED®
 • integrace s povodňovými modely GEOSPAT FLOOD
 • analýza geoprostorových dat a customizace dle požadavků zakazníka


 • analýza metodou konečných prvků, matematicko-fyzikální numerické řešení proudění tekutin
 • využití ve vodním hospodářství, stavebnictví, strojírenství
 • customizace dle požadavků zakazníka
 • cloudové řešení pro složitější simulace
 • možnost pohybovat překážkami v reálném čase simulace
 • import DXF výkresů
 • import ESRI SHP souborů


 • matematický povodňový model postavený na jádru GEOSPAT CFD
 • možnost pohybovat překážkami v reálném čase simulace
 • import DXF výkresů
 • import ESRI SHP souborů
 • více informací v sekci Vodní hospodářství


Interaktivní mapa simulací

Mapa zobrazuje výstupy ze softwaru GEOSPAT FLOOD.

Více v sekci StudieVývoj software na zakázku

 • Analýza geoprostorových dat - transformace, exporty, fulltext vyhledávání nad geoprostorovými daty
 • Geoinformační systémy
 • Cloud computing
 • Konzultace