Vodní hospodářstvíAddicts Reservoir simulation - water is going over spillway

Hurricane Harvey

Průtok vody korytem (se zobrazením rychlosti proudění)


Triangulace záplavové zóny