Stavebnictví

Simulace vlivu povodní, extrémních průtoků na


Vliv stoleté povodně na průmyslový areál


Vliv povodně na zástavbu (s grafem rychlosti proudění v řezu)