ČR, Německo, Rakousko, Itálie a Polsko v rámci evropského projektu vytvoří modely pro propojení zeleně volné krajiny v okolí měst a obcí. Ochrání tak více před povodněmi nebo změnou klimatu

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. se od začátku července zapojil do právě zahájeného projektu MaGICLandscapes – Managing Green Infrastructure in Central European Landscapes, na kterém bude v následujících třech letech pod vedením Technické univerzity v Drážďanech spolupracovat s dalšími devíti partnery z Německa, Rakouska, Itálie, Polska i České republiky. Projekt je podpořen v rámci programu Interreg Central Europe, který je spolufinancován Evropským regionálním rozvojovým fondem (ERDF).

Podrobnosti: https://www.mzp.cz/cz/news_170720_vukoz

Všechny novinky...