Stránka se připravuje

Strojírenství

Průtok vody polouzavřeným ventilem

Animace průtoku kapaliny potrubím (s grafem rychlosti v řezu)