GEOSPAT

Vítejte na webu unikátní technologie, která analyzuje vliv povodní na zástavbu

Simulace povodní, záplav a proudění vody v krajině
Numerické simulace proudění kapalin a plynů

Soukromé Osoby


Simulace bleskové povodně nebo přívalových srážek na vašem pozemku

Poptávka

Firmy, Developeři


Simulace bleskové povodně nebo přívalových srážek v průmyslových areálech, zemědělských oblastech

Poptávka

Obce, Kraje


Simulace povodní v intravilánech obcí, v krajině

Poptávka

Vodní hospodářství

Aplikace numerických simulací na problematiku povodní, simulace rozlivů před a po stavbě protipovodňových opatření

Stavebnictví

Vliv povodní na zástavbu, hydrotechnické stavby
Simulace proudění vzduchu v klimatizacích, ventilacích

Strojírenství

Simulace proudění vzduchu v klimatizacích, ventilacích
Vliv povodní na zástavbu, hydrotechnické stavby