V půdě je naše bohatství. Komplexní ochranu jí dá novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou schválila vláda

Novela zásadně chrání nejcennější zemědělskou půdu před plošnými zábory pro obchod a skladování. Nově ošetří ochranu mimoprodukčních funkcí půdy, k nimž patří zejména zadržování vody. Skupiny dřevin, stromořadí nebo mokřady jako krajinné prvky se nově stanou přímo součástí zemědělské půdy, aby se mohly v krajině snáze zakládat. Úprava zákona dává také prostor pro rozvoj agrovoltaiky na chmelnicích či ovocných sadech pro posílení potravinové soběstačnosti a energetické nezávislosti farem. Novelu dnes schválila vláda, čeká ji projednání v Poslanecké sněmovně.

Podrobnosti: https://www.mzp.cz/cz/news_20231011_V-pude-je-nase-bohatstvi-Komplexni-ochranu-ji-da-novela-zakona-o-ochrane-ZPF-dnes-ji-schvalila-vlady

Všechny novinky...