MŽP spouští slibovaný program na boj se suchem za 300 milionů. Peníze půjdou na zdroje pitné vody v obcích

Ministerstvo životního prostředí nepolevuje v boji proti suchu. Po podpoře projektů řešících rekonstrukce úpraven vody a propojování vodárenských soustav, chytré hospodaření s vodou v obcích a zadržení vody v krajině přírodě blízkými opatřeními vyhlašuje MŽP program zaměřený na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. V praxi to znamená dotace na nové i průzkumné vrty řešící zdroje pitné vody v obcích, včetně jejich napojení na vodovodní řady.

Podrobnosti: http://www.mzp.cz/cz/news_160712_NPZP_zdroje_pitne_vody

Všechny novinky...