Dalších 5 miliard na energetické úspory, protipovodňová opatření i odpady. Startují nové výzvy z OPŽP

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašují další vlnu výzev v Operačním programu Životní prostředí. Celkem 9 nových výzev s alokací přes 5 miliard korun podpoří preventivní protipovodňová opatření, předcházení vzniku odpadů nebo rekultivace starých skládek. Příjem žádostí o dotace ve všech výzvách vyjma protipovodňových opatření začal 3. dubna. O finanční podporu se mohou vedle měst, obcí, svazků obcí ad. ucházet také vlastníci a stavebníci veřejných budov, kteří chtějí snížit náklady za energie. Připraveny jsou pro ně výhodnější podmínky i vyšší dotace. Atraktivní novinky v oblasti energetických úspor – vyšší dotace na budovy v pasivním standardu

Podrobnosti: http://www.mzp.cz/cz/news_170404

Všechny novinky...